Vi kan påta oss enkle eller mer krevende oppgaver for deres interiør. Russebussen «Historisk» er et prøveprosjekt for å sette fokus på interiør, i en stadig tøffere konkurranse bussene i mellom.
Vi kan bidra med forslag, løsninger og selve byggeprosessen.

interiør